Néphagyományon alapuló kézművesség

A néphagyományon alapuló kézművesség fellelhető más óvodák gyakorlatában is. De programunk az óvónők ilyen irányú továbbképzésével, a kézművesség nevelési programba való beépítésével, sokoldalúbb tevékenységformákat biztosít.
Helyi nevelési programunk dinamikus, rugalmas dokumentum, amely alkalmazkodik a változó belső és külső körülményekhez, a környezethez, a változó igényekhez és lehetőségekhez.
Gyakran szervezünk kézműves foglalkozásokat, rendelkezünk saját kemencével, így a gyerekek által készített agyagtárgyakat ki tudjuk égetni.

kezmuvesseg collage