Kapcsolatrendszerünk

Tartalmas munkakapcsolatot ápolunk az óvoda fenntartójával, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és SZMJV  Német Önkormányzatával. Továbbá, a társadalmi szervekkel és mindazon szervezetekkel, akik a szakmai munkánkat elősegítik.

Az óvoda – család kapcsolatának pozitív alakításában az óvodavezető és a nevelőtestület nagy szerepet vállal. Óvodánkban az újonnan érkező gyerekek számára minden esetben biztosítjuk a „szülős beszoktatás” lehetőségét. Közös programokat ajánlunk a szülőknek és az ünnepeket, hagyományokat, gyerekprogramokat úgy szervezzük meg, hogy az óvoda mindennapjaiból külsőségeikben és belső tartalmukban is kiemelkedjenek.

A szülők folyamatosan tájékozódhatnak a gyermekükkel történt eseményekről, fejlődésükről, lehetőségük van az óvodáról, az óvodapedagógusokról, és a csoportokról informálódni.

Jó kapcsolatunk van a rendszeresen hozzánk látogató logopédussal, gyermekorvossal, védőnővel, a magyar és német önkormányzattal egyaránt.

Ápoljuk a társintézményekkel való kapcsolatot, rendszeres vendégeink a Csicsergő és Napraforgó Bölcsőde gyermekei, összeköttetésben állunk a Reguly Antal Német Nemzetiségi Általános Iskolával, valamint a Simon István Utcai Általános Iskolával, a Derkovits Gyula Általános Iskolával, valamint a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel.