Német nemzetiségi nevelés

A német nemzetiségi nevelés gazdagítja az óvoda kínálatát. Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatának igényei és a törvényi szabályozás lehetőségeinek következményeként jött létre az intézményben két német nemzetiségi csoport. Elsődleges cél a nyelv megszerettetése, játékokkal, mondókákkal, hintáztatókkal, lovagoltatókkal, rajzos versikékkel, dalokkal, egyszerűbb gyermektáncokkal, hétköznapi szituációs helyzetekkel.

nemet mix

Az idegen nyelv „oktatás” ebben az életkorban kizárólag játékon alapul. A német nemzetiségi nevelés keretében, minden év novemberében ápoljuk a Szent Márton napi hagyományokat, német és magyar nyelven egyaránt. (Sankt Martin Fest)
Nemzetiségi találkozókon szerepelünk a gyermekekkel, ahol német dalokkal, mondókákkal, dalos körjátékokkal német nemzetiségi népviseletben lépünk színpadra és találkozunk a környéken élő más kisebbségi népekkel, mint a horvátok, a szlovének vagy a romák. Megkóstoljuk ételeiket, megismerjük a szokásaikat, táncukat, zenei kultúrájukat. A más népekkel való közös élmény és találkozás elősegíti egymás megismerését és talán későbbi felnőtt életük során toleránsabbak, elfogadóbbak lesznek, és a helyén tudják kezelni a tőlünk eltérő kultúrákat.
Kiemelten fontosnak érezzük, hogy a gyerekek játékos módon, megismerkedjenek a német nyelvvel, a német kisebbség szokásaival, táncaival, népviseletével, ezáltal lehetőséget adunk nekik gyökereik ápolására, életben tartására.
Karácsonyi előzetesként minden évben közös adventi gyertyagyújtásra invitáljuk a szülőket és a hozzátartozókat. Igyekszünk kihasználni az osztrák határ közelségét, és a szomszédos oberwarti óvodásokkal is tartjuk a kapcsolatot.