Személyi feltételek

Az intézményi szervezet 23 tagú. 13 óvodapedagógus, ebből 4 fő német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséggel, 1 pedig „óvodáskori német nemzetiségi kétnyelvűségre felkészítő óvodapedagógus” szaktanfolyammal rendelkezik, 4 fejlesztőpedagógus végzettséget szerzett, 2 fő pedig közoktatási vezető pedagógus szakvizsgával rendelkezik. Fejlesztő pedagógusaink segítségével a kisebb lemaradással küzdő gyermekek fejlesztése szerencsére intézményen belül megoldott. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek zenei nevelésére. Két óvodapedagógusunk Helen Doron módszerrel segíti a gyermekek óvodáskori játékos angol nyelvi fejlődését.

A pedagógusok többsége rendelkezik Montessori szaktanfolyammal. 6 dajka segíti az óvodapedagógusok munkáját, mindegyikük szakképesítéssel látja el feladatát.

2013 szeptemberétől 2 fő pedagógiai asszisztenssel bővült nevelőtestületünk. Mindketten pedagógus végzettséggel rendelkeznek.

Ezen kívül egy szakképzett karbantartó és egy óvodatitkár biztosítja az óvodában folyó nevelő munkát, élén a vezetővel.

A hat csoportban 2-2 óvónő önálló, összehangolt munkája folyik és minden csoportban egy dajka, illetve 3 csoportonként 1 pedagógiai asszisztens segíti az óvodapedagógusok nevelő munkáját.

Két jól és hatékonyan működő munkaközösség segíti a pedagógusokat és a gyermekvédelmi feladatokat is felelősen ellátja egy ezzel megbízott pedagógus.