Tisztelt Szülők!

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre Szombathely valamennyi önkormányzati óvodájában az óvodai beiratkozás 2021. május 1.napjától 2021. május 6. napjáig tart.

Az óvodába a gyermek, harmadik életévének betöltése után vehető fel. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától  (szeptember 01.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét.

Az óvodai felvételről hozott döntést 2021. június 4. napjáig az óvoda írásban közli a szülővel. Az óvodai felvétel/átvétel jelentkezés alapján történik. A „jelentkezési lap” illetve a kapcsolódó nyomtatványok letölthetők.

A szülők a jelentkezési lapot elektronikusan – nagyon kivételes esetben személyesen nyújthatják be az óvodába 2021. május 1. napjától 2021. május 6. napjáig.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

  • A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok.
  • Szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványok.
  • A gyermek TAJ kártyája.
  • Gyermek anyakönyvi kivonata
  • A kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolást, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát.
  • Szakértői véleményeket (SNI vagy magatartás problémás gyermekeknél, illetve minden olyan igazolást/véleményt, mely a gyermek fejlődésével betegségével kapcsolatos).
  • Nem magyar állampolgárságú kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

Az első óvodai napon orvosi igazolás szükséges arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető.

A kitöltött beiratkozási dokumentumokat az alábbi e-mail címre kérjük visszaküldeni:

kapolcsi.kinga@pipiter.szombathely.hu

Telefonszám: 94/501-541

20/503-3214

http://pipiterovoda.hu/wp-content/uploads/2021/03/ovodai-körzethatarok.pdf

Óvodai körzethatár

 

 

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy támogassák óvodánk egyesületét adójuk 1%-nak felajánlásával!

Egyesület neve: Pipitér Óvoda Gyermekeiért Egyesület

Adószám: 18508132-1-18

Az egyesület számlaszáma: 58900088-11-029496 (Kis – Rába menti Takarékszövetkezet)

Köszönjük, hogy támogatják céljainkat és azok megvalósulását!